Regulamin cen wstępu dla rodzin

Regulamin ulgowych cen wstępu dla rodzin na basen

 1. Z wejść rodzinnych mogą korzystać tylko i wyłącznie rodzice i ich dzieci.

2. Przed wejściem na basen należy okazać dokument tożsamości (rodzice - dowód osobisty, - dzieci do lat 16 - legitymację szkolną).

3. Z rodzinnych wejść mogą korzystać rodziny np. :

- 1 rodzic  + 1, 2, 3, … dzieci,

- 2 rodziców + 1, 2, 3….. dzieci.

4. Zapoznanie się z Regulaminem oznacza akceptację jego treści.

W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczna decyzja należy do kierownika jednostki.